KOSGEB Destek Programları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), “Daha Güçlü KOBİ’ler ile Gelişen Türkiye Ekonomisi” vizyonu çerçevesinde, etkin destek ve hizmetlerle KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonu ile kurulmuş olan bir kamu kurumudur.

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara yönelik destek programları.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı Destek Programı

Yeni ürün geliştirmek ve ticarileştirmek için yararlanılabilecek destek programları.

Stratejik Ürün Destek Programı

Katma değeri yüksek ürün geliştirmek ve üretimini gerçekleştirmek için destek programları.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapasitelerini artırmalarını destekleyen program.

KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve katma değerlerinin yükseltilmesi için destek programı.

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Yerli teknolojik ürünlerin uluslararası pazarda yer alması için destek programı

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara açılabilmesi ve ihracatı artırmak amaçlı destek programı