TTGV Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri

TTGV Hakkında

1991 yılında kamu-özel sektör işbirliği ile Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kuruldu.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ekosistemlerde kabul ve ilgi gören “kar amacını öncelikli olarak gütmeyen aracı/uygulayıcı kuruluş” modelinin Türkiye’deki tek örneğidir.

Aynı zamanda Türkiye’de kanunla kurulmuş 7 Vakıf arasında teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren tek vakıf.

Gerçekleştirdiği faaliyetlerden sağladığı gelir ile yeni kaynaklar yaratarak faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve ölçeğini artırmayı hedeflediği için “kar amacı gütmeyen ekonomik işletme” modeline yakın bir profil sergilemektedir.

Türkiye’nin saygın kuruluşlarının yer aldığı 56 Üyelik Kurucular Kurulu, Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları, Odalar, Dernekler, Vakıflar ve şahıslardan oluşmaktadır.

TTGV Ne Yapar?

“Teknoloji Üreten Bir Türkiye” vizyonunu destekleyecek katma değerli iş, süreç ve ürünler için referans ve kapasite oluşturma faaliyetlerini tasarlar, geliştirir ve uygular.

Program Yönetimi, Proje Değerlendirme ve Finansal Yönetim gibi güçlü olan tecrübelerimizi korur, ihtiyacı hissedilen alanlarda konsept faaliyetler ve esnek işbirlikleri geliştirerek ekosisteme Stratejik, Entelektüel ve Sosyal araçlarla da katkı sağlar.

Öğrenmeye ve denemeye açık olan yapısıyla tecrübelerini, fikir ve politika önerilerini ekosistem ile paylaşır ve farklı uzmanlıkları bir araya getirerek etkin bir çözüm platformu oluşturur.

Küresel düzeyde rekabet şartlarında güncel özel girişim odaklı gelişmiş bir teknoloji geliştirme ekosistemini desteklemek üzere sürekli öğrenen bir kurum olarak,

  • Çarpan etkisi yaratarak ölçeklenebilir esneklikte,
  • Referans/standart oluşturacak yenilikçilikte,
  • Şeffaf paylaşıma uygun açık mimaride,
  • Güncel ihtiyaçlara duyarlı dinamik,

çözümler oluşturan zengin bir ekosistem platformu geliştirir. 

İş Modeli

Kuruluşumuzdan itibaren TTGV’nin iş modeli finansal sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlanması üzerine kurgulanmıştır. İş modelimizin temelini ekosistemi dinlemek, yorumlamak ve yine ekosistemin paydaşlarıyla birlikte çözüm üretmek oluşturmaktadır. Hızla değişen teknoloji ve inovasyon ortamına uyum sağlayabilen, ekosistemin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilecek İş Modelimiz kapsamında;

  • Kurumsal hedef ve stratejilerimize uygun artı değer yaratacak ortaklıklar kurmayı,
  • Yeni finans kaynaklarının değerlendirilebileceği pencereler yaratmayı
  • Başarılı referansları oluşturmayı,
  • Yeni iş/ağ bilgisi ve uzmanlıkların geliştirilebileceği, mevcutların değerlendirilebileceği stratejilerle uygun fırsatları geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Destek Programları